Tiszteletbeli tagok

Hidvégi Mária

Hidvégi Mária közgazdász MA-fokozatát nemzetközi kapcsolatok szakon szerezte a Budapesti Corvinus Egyetemen 2004-ben, majd a lipcsei egyetemen kultúrtörténetet hallgatott. PhD-fokozatát Lipcsében szerezte 2015-ben a Transnationalization and Regionalization from the 18th Century to the Present program keretében, disszertációjának témája: Magyarország vezető elektrotechnikai vállalatainak nemzetközi kereskedelmi kapcsolatai a kiegyezéstől az államosításig. 2006 és 2011 között a lipcsei GWZO, majd 2012 és 2017 között megszakításokkal a konstanzi egyetem kutatója volt. 2019-től a budapesti Tungsram Operations Kft. munkatársa történészként, projektmenedzselési feladatokkal, 2022-től a milánói Bocconi Egyetem DONDENA Center ösztöndíjas kutatója (projekt címe: Spoils of War: The Economic Consequences of the Great War in Central Europe, vezető: Vonyó Tamás). Több külföldi egyetemen volt vendégkutató. Közreműködött az MTA−ELTE Válságtörténeti Kutatócsoport, valamint az MTA−SZTE−ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport munkájában.

Kutatási területe: gazdaság- és vállalkozástörténet a 18−20. században, különös tekintettel a két világháború közötti Magyarországra

Publikációk az MTMT-ben

Fontosabb publikációk

 

International cartels and national legislation: Cartels of the electro-technical and machine-building industry in Hungary, in Susanna Fellman and Martin Shanahan (eds.), A history of business cartels: International politics, national policies and anti-competitive behaviour. Routledge, New York, NY, 2022, 122-146.

Land, people, and the unused economic potential of Hungary. Knowledge transfer in the context of cameralism and statistics 1790−1848. History of Political Economy 53 (2021: 3.) 571−594., DOI

Hálózat, hierarchia, nemzetközi piaci integráció: a Tungsram részvétele nemzetközi kartellekben. In: Kövér György − Pogány Ágnes ­– Weisz Boglárka (szerk.): Hálózat és Hierarchia. Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv 2020. Hajnal István Alapítvány − MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, 2020. 389−410.

Crises and responses: Government policies and the machine-building cartels in Hungary, 1919‒1949. Enterprise and Society 20 (2019: 1.)  89−131., DOI

Power Failure: The electrification of Central Eastern Europe in the interwar period, 1918−1939. [Nicolaus Wolffal.] European Review of History/ Revue européenne d’histoire, published online 19/03/2018, DOI

Anschluss an den Weltmarkt – Ungarns elektrotechnische Leitunternehmen 1867−1949. [Thesis.] Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2016.

Grundlagen des modernen Regierens. Wissensaggregierung und Wissenslücken der ökonomischen statistischen Werke in Ungarn, 1770–1848. [Török, Borbála Zsuzsannával.] In: Berg, Gunhild – Twellmann, Marcus – Török, Borbála Zsuzsanna (Hrsg.): Berechnen/Beschreiben. Praktiken statistischen (Nicht)Wissens 1750‒1850. Duncker & Humblot, Berlin, 2014, 97-120.

A Ganz-Jendrassik dízel-motorkocsik Argentínában (The Ganz-Jendrassik diesel rail cars in Argentina), Aetas 29 (2014: 4.) 45−64.

Honlapok:

Google Scholar

Bocconi Egyetem, Milánó

 

Kaposi Zoltán

A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett diplomát 1986-ban. 1989-ben doctor universitatis, 1994-ben kandidátus címet szerzett, 2003-ban habilitált. 2009-ben elnyerte az MTA doktora címet. 1986–90 között a MTA TMB tudományos ösztöndíjasa volt. 1990-től áll a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar alkalmazásában, ahol adjunktusként, majd docensként dolgozott. 2009 szeptembere óta egyetemi tanár. 1996–2005 között a Gazdaságtörténeti Tanszéket vezette. 2018. július 1-től négy éven át a KTK Marketing és Turizmus Intézetének igazgatója volt. A KTK alap- és mesterképzési programjain gazdaságtörténeti tárgyakat, európai uniós ismereteket, kulturális- és örökségturizmust, illetve urbanizációt oktat, a doktori képzéseken kutatásmódszertant és regionális városfejlődést tanít. Több hazai és külföldi egyetemen volt vendégtanár. Tizenkét önálló szakmonográfiája közül az egyik Németországban, Passauban látott napvilágot. Számos, nagy létszámú kutatói csapatot jelentő kutatási projekt vezetője volt. Pályafutása során Széchenyi Professzori-, Bolyai Kutatási-, valamint Habsburg-Ösztöndíjakat nyert el. 2016-tól a PTE KTK TDT elnöke. Több magyarországi és nemzetközi regionális tudományos szervezet irányító tagja. Számos hallgatója nyert OTDK-díjat, eredményeiért 2019-ben az OTDT Mester Tanár Aranyéremmel tüntette ki. A VIKEK a Közép-Európa Kutatásáért Díjat adományozta neki. Több alkalommal nyerte el a KTK-n „Az év tudományos publikációja", a „Legnépszerűbb oktató" és az „Arany Katedra" díjat, 2021-ben megkapta a PTE „Pro Cura Ingenii” díját.

Kutatási területe: 18–20. századi gazdaság- és társadalomtörténet, azon belül az agrármodernizáció, az iparosodás, a vidékfejlődés, a vállalkozástörténet, az urbanizáció története.

Publikációk az MTMT-ben

Fontosabb és legújabb publikációk

Entrepreneurs, Enterprises and Innovation in Pécs (1850–1914). In: Zoltán, Kaposi – Rab, Virág (eds.): Different Approaches to Economic and Social Changes: New Research Issues, Sources and Results. (Studies on Economic and Social History from Southern Transdanubia II.) Working Group of Economic and Social History, Regional Committee of the Hungarian Academy of Sciences in Pécs, Pécs, 2022. 21−34.

Grundherrschaften des Fürsten Christian Kraft zu Hohenlohe-Öhringen in Ungarn. In: K. Lengyel, Zsolt (Hrsg.): Ungarn Jahrbuch 37. Zeitschrift für interdisziplinäre Hungarologie. Jahrgang 2021. Verlag Friedrich Pustet, Regensburg, 2022. 173−196.

Pécs gazdasági fejlődése (1867−1914). In: Kaposi Zoltán – Vonyó József (szerk.): Pécs története VI. Iparosodás – polgárosodás. Pécs a dualizmus korában (1867−1918). Pécs Története Alapítvány – Kronosz Kiadó, Pécs, 2022. 103−192.

Die Rolle der Grundherrschaften bei der Melioration in Südtransdanubien (1750–1850). In: Fata, Márta (Hrsg.): Melioration und Migration. Wasser und Gesellschaft in Mittel- und Ostmitteleuropa vom 17. bis Mitte des 19. Jahrhunderts. Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2022. 263−288.

Large Scale Manufacturing Businesses in Nagykanizsa at the Turn of the 20th Century. In: Kaposi, Zoltán – Rab, Virág (eds.): Economic and Social Changes: Historical Facts, Analyses and Interpretations. Studies on Economic and Social History from Southern Transdanubia I. Working Group of Economic and Social History, Regional Committee of the Hungarian Academy of Sciences in Pécs, Pécs, 2021. 23−33.

Vállalkozók, vállalkozások és innovációk Pécsett a dualizmus korában. Marketing&Menedzsment 54 (2020: 1. különszám) 59−73.

Uradalmak, földbirtokosok és birtokforgalom a Dél-Dunántúlon a 19. században. (Mezőgazdaságtörténeti tanulmányok 14.) Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár, Budapest, 2019. 200 pp.

 A Biedermann família uradalmai a Dél-Dunántúlon (1849-1914). In: Egyed Emese – Pakó László – Sófalvi Emese – Weisz Attila (szerk.): CERTAMEN VIII. Erdélyi-Múzeum, Kolozsvár, 2021. 171−186.

Wissenschaft und wirtschaftliche Innovation in den 18-19. Jahrhunderten in Europa. In: Kaposi, Zoltán – Haffner, Tamás (Hrsg.): Mogersdorf Internationales Kulturhistorisches Symposion 45. Sopianae Kulturális Egyesület, Pécs, 2018. 4–16.

Die Einkommens-und der Vermögenslage der ungarischen Aristokratie am Ende des 19.Jahrhunderts. In: Walsch, Christopher (Hrsg.): Einhundertfünfzig Jahre Rückständigkeit? Wirtschaft-und Wohlstand in Mitteleuropa von 1867 bis zur Gegenwart. (Mitteleuropäische Studien VI.) Gabriele Schäfer Verlag, Heine, 2013. 72−91.

>Kanizsa gazdasági struktúrájának változásai (1743−1848). Czupi Kiadó, Nagykanizsa, 2009. 444 pp.

Magyarország gazdaságtörténete 1700−2000. Dialóg Campus Kiadó, Budapest−Pécs, 2002. 432 pp.

Madarász Aladár

Madarász Aladár 1969, az akkori Marx Károly Közgazdasági Egyetem elvégzése óta az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének (mai nevén KRTK KTI) kutatója, 2018 óta emeritus kutatója. Számos helyen oktatott (ELTE BTK, Rajk Szakkollégium, CEU, Láthatatlan Kollégium, McDaniel College Budapest stb.), 1997 szep­temberében lett a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Közgazdasági Elméletek Története tanszékének docense. 1998-ban meg­kapta a Széchenyi Ösztöndíjat. 2011-ben a BCE-n egyetemi magántanári címet kapott. Több cikluson át tagja volt az MTA Közgazdaságtudományi Bizottságának, a Közgazdasági Szemle szerkesztőbizottságának, jelenleg is tagja a Budapesti Könyvszemle szerkesztőbizottságának.

Kutatási érdeklődésének középpontjában állnak: a közgazdaságtan eszmetörténetének korai szakaszai (merkantilizmus, kameralizmus), a klasszikus politikai gazdaságtan, a német történeti iskola és az osztrák közgazdaságtan, az utópiák.  Foglalkozott a korai buborékok és válságok, valamint az államadósságra vonatkozó nézetek történetével, valamint a vállalkozó fogalmának kialakulásával, a business history kutatásának és oktatásának első szakaszával. Közreműködött közgazdasági klasszikusok magyar kiadásában (Ricardo, Schumpeter, Hayek) és a magyar közgazdaságtan egyik kiemelkedő egyénisége, Heller Farkas tanulmányainak újra megjelentetésében.

Publikációk az MTMT-ben

Fontosabb publikációk

Posztót borért: töredékek egy "nem triviális, de igaz" közgazdasági doktrína történetéből (Divatjamúlt tantörténet). In: Bolgár Dániel − Koloh Gábor − Kulcsár Beáta (szerk.): Hitel és hit: Tanulmányok Halmos Károly tiszteletére. L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2022. 27−60.

Két lexikoncikk a kapitalizmusról: Sombart zsidó pénzkölcsönzői és Schumpeter teremtő rombolása. Korall 19, 72. szám (2018). 69−95.

A „túl elméleti” tőzsdeügynök: David Ricardo és az Alapelvek kétszáz éve. Közgazdasági Szemle 65 (2018: 5.) 449−483.

Vállalkozás, vállalatelmélet, vállalattörténet: Arthur Cole, Alfred Chandler és Ronald Coase - változatok egy "paradigmateremtésre". [Valentiny Pállal] Korall 16, 61. szám (2015) 5−42.

Hogyan született a vállalkozó? Fogalomtörténeti töredékek Schumpeter vállalkozóelméletéhez. Külgazdaság 58 (2014: 7−8.) 3−29.

A láthatatlan kéz – szemelvények egy metafora történetéből. Közgazdasági Szemle 61 (2014: 7−8.) 801−844.

Adósság, pénz és szabadság. Közgazdasági Szemle 59 (2012: 5.) 457−507.

Buborékok és legendák: válságok és válságmagyarázatok. I. rész: A tulipánmánia és a Déltengeri Társaság. Közgazdasági Szemle 56 (2009: 7−8.) 609−633., II. rész/1. 58 (2011: 11.) 909−948., II. rész/2. (2011: 12.) 1001−1028.

Visszatérhet-e a "nagy elmélet" a közgazdaságtanban? Megjegyzések a rendszerparadigma elmélettörténetéhez. Közgazdasági Szemle 55 (2008: 2.) 95−106.

Közgazdaságtani eszmetörténet: szöveggyűjtemény. [szerkesztés] Osiris Kiadó, Budapest, 2000. Benne: Előszó. 7−25.

Schumpeter's theory of economic development. In: Wood, John C. (szerk.): Joseph A. Schumpeter: Critical assessments: Volume 3. Routledge, 1991. 218−240.

Bevezető. In: Schumpeter, Joseph A.: A gazdasági fejlődés elmélete: vizsgálódás a vállalkozói profitról, a tőkéről, a hitelről, a kamatról és a konjunktúraciklusról. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 1980. 7−36.