Munkatársak

Pogány Ágnes

Pogány Ágnes az ELTE BTK Történeti Intézet Gazdaság- és Társadalom­történeti Tanszékének tudományos főmunkatársa, az ELTE BTK Vállalkozástörténeti Kutatóközpont vezetője. Egyetemi tanulmányait a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen (Budapesti Corvinus Egyetem) pénzügy szakán folytatta, majd az MTA Történettudományi Intézetében kezdett el dolgozni. 1991-től az MTA-BKE Gazdaság- és Társadalomtörténeti Kutatócsoport munkatársa, 2001-től a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója.  1993-ban a történettudomány kandidátusa. 1993-tól a Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Program, 2012 és 2017 között az MTA-ELTE Válságtörténeti Kutatócsoport tagja, a kutatócsoport vezetőjének helyettese. Ösztöndíjas kutatásokat folytatott a Mainzban, Bécsben, Berlinben, Londonban.

Oktatási és kutatási területe: két világháború közötti gazdaságtörténet, banktörténet, vállalkozástörténet

E-mail: pogany.agnes [@] btk.elte.hu

Publikációk az MTMT-ben

Fontosabb publikációk

Finanzgebarung, Kriegskosten und Kriegsschulden. In: Helmut Rumpler (szerk.): Die Habsburgermonarchie und der Erste Weltkrieg. Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 2016. 543−596.

Für eine nationale Wirtschaft: Ungarn, die Tschechoslowakei und Polen vom Ausgang des 19. Jahrhunderts bis zum Zweite Weltkrieg. [Eduard Kubů és Jan Kofman szerzőtársakkal.] Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin, 2006. 

Die binationale Bank einer multinationalen Monarchie: Die Österreichische-Ungarische Bank (1878−1922). [Kövér Györgygyel.] Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2002.

Kartell vagy fúzió? A budapesti nagymalmok stratégiái a 20. század első harmadában. In: Kövér, György; Pogány, Ágnes; Weisz, Boglárka (szerk.): Hálózat és Hierarchia. Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv, 2020. Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Hajnal István Alapítvány, Budapest, 2020. 327−360. 

Inflation and Financial Stabilization in War and Peace: The Case of Hungary (1914−1924). In: Cinzia, Lorandini (ed..) Wartime and Peacetime Inflation in Austria-Hungary and Italy (1914−1925). Steiner Verlag, Stuttgart, 2019. 33−54. 

Kiútkeresés a világgazdasági válságból, a költségvetési politika szerepe a harmincas évek válságkezelésében. In: Havran Dániel − Klement Judit − Nagy Dániel (szerk.): MA70 − Eszmék-történetek-elméletek: tanulmányok Madarász Aladár tiszteletére. MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest, 2019.  

Szentháromság téri változatok költségvetési válságra: a fiskális krízis kezelése az 1930-as évek első felében.  In: Kövér György − Pogány Ágnes − Weisz Boglárka (szerk.): Hitel - Bank – Piac. Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv 2017−2018. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont − Hajnal István Alapítvány, Budapest, 2018. 305−329.

Az állami pénzpolitika Magyarországon, 1918−1924. In: Bódy Zsombor (szerk.): Háborúból békébe: a magyar társadalom 1918 után: Konfliktusok, kihívások, változások a háború és az összeomlás nyomán. MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, 2018. 81−127.

A végső menedék: A pénzügyi válságok kezelése Magyarországon. In: Kövér, György; Pogány, Ágnes; Weisz, Boglárka (szerk.): Válság – kereskedelem. Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv 2016. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont − Hajnal István Alapítvány, Budapest, 2016. 235−262.

A nagy háború hosszú árnyéka. Az első világháború gazdasági következményei. In: Tomka Béla (szerk.): Az első világháború következményei Magyarországon. Országház Könyvkiadó, Budapest, 2015.  257−282.

Bankválság és bankkonszolidáció a két világháború között. A Magyar Általános Hitelbank esete. In: Dévényi Anna − Rab Virág (szerk.): Receptek válságra: Pénz és gazdaság a 20. század első felében. Pro Pannonia Kiadó, Pécs, 2007. 115−134. 

Balogh Ádám Tibor

Balogh Ádám Tibor történész, az ELTE BTK Vállalkozástörténeti Kutatócsoport tagja (2023−). Jelenleg doktori tanulmányokat folytat az ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történelem doktori programján. Tanulmányait korábban Károli Gáspár Református Egyetemen és az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte történelem szakon. Országos Tudományos Diákköri Konferencián I. helyezést ért el. Szakmai gyakorlatot szerzett az MTA BTK Történettudományi Intézet Könyvtárában, ezt követően a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársa, majd a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum történész-muzeológusa, gyűjteményi osztályának vezetője volt. Tanulmányi- és kutatói ösztöndíjakkal járt Ausztriában, Horvátországban, Olaszországban, Csehországban. Az elmúlt években egyetemi órákat tartott, kiállításokat készített, kötetek szerkesztésében vállalt szerepet, és meghívott előadóként szerepelt hazai és nemzetközi helyszíneken.

Oktatási és kutatási területe: az Osztrák-Magyar Monarchia gazdaságtörténete (világgazdaság, külkereskedelem, vállalkozás- és banktörténet kapcsolata); 19. századi nemzetközi kapcsolatok és globalizáció története (1918-ig)

E-mail: baloghadam.elte [@] gmail.com

Publikációk az MTMT-ben

Fontosabb publikációk

Epizódok az Osztrák-Magyar Monarchia és Brazília kereskedelmi kapcsolatainak történetéből. Századok 156 (2022: 5.) 1021−1058.

Gál János fiumei gyarmatáru-kereskedő portréja és fiumei vállalkozásának rövid története. Korall, 89. szám 19 p. (2022) 121−140. (Török Róberttel)

Gerbeaud a háborús hétköznapokban (1914−1919). In: Balogh Ádám Tibor − Török Róbert − Velle-Varga Orsolya (szerk.): A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum évkönyve 55. Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, Budapest, 2022. 119−154.

Adalékok a Fiumei Cacao- és Csokoládégyár történetéhez. In: Forgács Márton − Sallay Gergely Pál − Závodi Szilvia (szerk.): A Hadtörténeti Múzeum Értesítője / Acta Musei Militaris in Hungaria 2020. Köszöntő írások Szoleczky Emese 60. születésnapjára. Hadtörténeti Múzeum,Budapest, 2020. 33−46.

Halmos Károly

Halmos Károly ny. egyetemi docens, az ELTE Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék oktatója, az ELTE BTK Vállalkozástörténeti Kutatóközpont tagja (2022−). A Marx Károly Közgazdasági Egyetem Népgazdasági Tervező-Elemző szakának befejezése (1979) után egy évig az Új Magyar Központi Levéltárban a könnyűipari fondok referense, utána – 1981–1991 között – a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem mellett működő akadémiai Közép- és Kelet-Európa Kutatási Központ munkatársa, emellett óraadó az egyetemen. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék adjunktusa 1991−2014, habilitált 2010-ben, egyetemi docens 2014−2021 között. 2021 közepe óta nyugalomban. Óraadó volt a Wesley János Lelkészképző Főiskola szociális munkás képző szakán (1994−1999), a Mozgássérültek Pető András Nevelő- és Nevelőképző Intézetében (1998−2002) és a Romaversitas Szakkollégiumban (2005−2009). Szenior kutatóként jelenleg (2019-2024) A magyar irodalom politikai gazdaságtana Lendület programban (34080 LP 2019-10/2019), illetve (2019-2021) A professzionalizáció története. Magyarország a 19–20. században európai kontextusban OTKA programban (FK-19 132451) működik közre. Alapító tagja és volt vezetője az ELTE BTK TI polgáraiból álló Történeti Kollégiumnak, alapító, illetve felügyelő bizottsági tagja a Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesületnek, képviselője a Hajnal István Társadalomtörténeti Alapítványnak.

Kutatási területe: a magyarországi nagyvállalkozó családok története, a vállalkozások mikrotörténete, fogalomtörténet, eszmék társadalomtörténete

E-mail: halmos.karoly [@] btk.elte.hu

Publikációk az MTMT-ben

Fontosabb publikációk

Ponyvára vetett tudomány: Mi volt inkurrens könyv 1869-ben? A Zweybrück és Plan vásári könyvkereskedés leltára (1869. évi csődjük alapján). [Sebők Richárddal] Kézirat, 2022. március

Centres and Peripheries in Modern History (ca. 1800-1900). [Robert Kindlerrel, Irina Marinnal és Darina Martykanovával] In: Narrative. The European Experience: Centres and Peripheries. EuroClio – European Association of History Educators, The Hague, 2022. = Teaching European History in the 21st Century

Entrepreneurs, Companies and Markets in Contemporary History (ca. 1900-2000). [Heike Wieters-szel]> In: Narrative. The European Experience: Entrepreneurs, Companies and Markets. EuroClio – European Association of History Educators, The Hague 2022. = Teaching European History in the 21st Century

Demographic change in Modern History (ca. 1800-1900). [Koloh Gáborral, Rick J. Mourits-cal és Jakub Rákosnikkal] In: Narrative. The European Experience: Demographic Changes. EuroClio – European Association of History Educators, The Hague 2022. = Teaching European History in the 21st Century

Halmos Károly: A nemzeti kultúra mint piac és üzem (Betrieb). In: Kapitalizmus és irodalomtörténet. András Csaba – Hites Sándor (szerk). reciti, Budapest 2022. 185-200. = Reciti konferencia­kötetek. Török Zsuzsa (szerk). 15.

Költség és költészet. Eszmék gazdaság- és társadalomtörténete. L’Harmattan, Budapest, 2021. (Az MTA BTK Lendület Magyar Irodalom Politikai Gazdaságtana Kutatócsoport (34080 LP 2019-10/2019) támogatásával.)

Kinek mi köze hozzá? Csődper és fenyítőeljárás Steinberger Manó ellen. In: Kövér György – Pogány Ágnes – Weisz Boglárka (szerk.): Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv 2020: Hálózat & Hierarchia. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont – Hajnal István Alapítvány, Budapest, 2020. 273−289.

A hadiszállítás útjai és útvesztői. [Tamás Mátéval]. In: Horváth Zita − Mikó Zsuzsanna − Miklós Dániel − Németh László Sándor (szerk.): Kapiller Imre emlékkönyv. Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára, Zalaegerszeg – Budapest, 2019. 79−86.

Pester Krida. Beiträge zu den Konkursstatistiken von Budapest im 19. Jahrhundert. [Kövér Györggyel, ford. Szmodics Anikó]. In: Kövér, György – Keller, Márkus – Sasfi, Csaba (Hrg.): Krisen/Geschichten in mitteleuropäischem Kontext: Sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Studien zum 19./20. Jahrhundert. Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien − Balassi Institut – Collegium Hungaricum – Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, 2015. 87−116.

Kapitalismen in Ungarn. In: Walsch, Christopher (Hrsg.): Einhundertfünfzig Jahre Rückständigkeit? Wirtschaft und Wohlstand in Mitteleuropa von 1867 bis zur Gegenwart. (Mitteleuropäische Studien 6.) Gabriele Schäfer Verlag, Budapest, 2013. 21−35.

A csőd intézményének rövid története. Közgazdasági Szemle 59 (2012: 5.) 540−557.

Das Besitz- und Bildungsbürgertum in Ungarn. In: Rumpler, Helmut – Urbanitsch, Peter (Hrsg.): Die Habsburgermonarchie 1848−1918, 9.: Soziale Strukturen, 1.: Von der feudal-agrarischen zur bürgerlich-industriellen Gesellschaft, 2.: Von der Stände- zur Klassengesellschaft. (Die Habsburgermonarchie 1848−1918. 9/1.) Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Bécs, 2010. 909−950.

Családi kapitalizmus. (Habsburg Történeti Monográfiák 4.) Új Mandátum, Budapest, 2008. (A Habsburg Alapítvány támogatásával.)

Verbürgerlichung als Veradeligung. Zivilisation in Ungarn – Grenzland und Peripherie. In: Stekl, H. et al. (Hrsg).: „Durch Arbeit, Fleiß, Wissen und Gerechtigkeit”. (Bürgertum in der Habsburger-Monarchie 2.) Böhlau, Wien – Köln – Weimar, 1992. 180−192.

A magyar társadalomtörténet-írás története a kezdetektől napjainkig. [Csíki Tamással és Tóth Árpáddal.] In: Bódy Zsombor – Ö. Kovács József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, irányzatok, módszerek. Osiris, Budapest, 2003. 208−240.

Polgár – polgárosodás – civilizáció – kultúra. A társadalomtörténet alapvető kategóriáiról a XIX−XX. századi lexikon  és szótárirodalom tükrében. Sasfi Csaba (szerk.): Polgárosodás Magyarországon. Századvég (1991: 2−3.) 131−166.

Keretszélen körös-körül: Közép-Európa. Tér és Társadalom 4 (1990: 2.) 87−96. (with English summary)

Klement Judit

Klement Judit az ELTE BTK Atelier Interdiszciplináris Történeti Tanszék habilitált egyetemi docense, az ELKH BTK Történettudományi Intézet tudományos munkatársa, az ELTE BTK Vállalkozástörténeti Kutatóközpont tagja (2022−). Az ELTE-n végzett történelem és szociológia szakon, ugyanitt szerzett PhD fokozatot történettudományból 2009-ben, majd habilitált 2017-ben. Pályáját az ELTE BTK-n működő MTA támogatott kutatóhelyen kezdte, de volt az ELTE BTK posztdoktori ösztöndíjasa, s az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének fiatal kutatója is. 2002 ősze óta rendszeresen tart egyetemi kurzusokat, 2015 óta főállásban. A Hanák Péter Díj és az Akadémiai Ifjúsági Díj kitüntetettje. Alapítása óra szerkesztője a Korall Társadalomtörténeti Folyóiratnak és a Hungarian Historical Reviewnak, társfőszerkesztője a Historical Studies on Central Europe folyóiratnak. Évek óta kutatja a fővárosi gőzmalomipar történetét, újabb kutatási iránya a Siemens magyarországi története.

Kutatási területe: a 19–20. századi társadalom- és gazdaságtörténet, különösen e korszak vállalat- és vállalkozástörténete

E-mail: klement.judit [@] btk.elte.hu

Publikációk az MTMT-ben

Fontosabb publikációk

Kérdések és válaszok a dualizmus kori Magyarországról, 1868–1918. [Cieger Andrással és Egry Gáborral.] Napvilág Kiadó, Budapest, 2021.

A vállalat arcai. A Magyar Siemens–Schuckert Művek Villamossági Rt. vezetőségének elemzése. In: Kövér György – Pogány Ágnes – Weisz Boglárka (főszerk.): Hálózatok. Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, 2020. 357–384.

Vállalattörténet a nagypolitika árnyékában: a rövidéletű Vikert. In: Kövér György – Pogány Ágnes – Weisz Boglárka (főszerk.): Uradalom – vállalat. Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv 2019. Budapest, MTA BTK – Hajnal István Alapítvány, 2019. 355–371.

A vállalkozó elméletben és gyakorlatban. In: Havran Dániel – Klement Judit – Nagy Dániel Gergely (szerk.): MA70. Eszmék – Történetek – Elméletek. Tanulmányok Madarász Aladár tiszteletére. Budapest, MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet, 2019. 131–139.

The Afterlife of a Multinational Enterprise: The Case of Siemens’ Subsidiary in Hungary After the Second World War. In: Forbes, Neil – Kurosawa, Takafumi – Wubs, Ben (eds.): Multinational Enterprise, Political Risk and Organisational Change. From Total War to Cold War. Routledge, New York – London, 2019.  177–195.

A Siemens történet Magyarországon 1887–2017. (Szerk.: Sebők Orsolya.) [Frisnyák Zsuzsával.] Siemens Zrt. Budapest, 2017.

How to Adapt to a Changing Market? The Budapest Flour Mill Companies at the Turn of the Nineteenth and Twentieth Centuries. Hungarian Historical Review 4 (2015: 4.) 834–867.

Die Agrarkrise am Ende des 19. Jahrhunderts und die Budapester Mühlenindustrie. In: Keller, Márkus – Kövér, György – Sasfi, Csaba (Hrsg.): Krisen/Geschichten in Mitteleuropäicshem Kontext. Sozial- und Wirtschaftsgeschichtiche Studien zum 19./20. Jahrhundert. (Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien, Bd. XII.) Collegium Hungaricum, Wien, 2015. 167–197.

Hazai vállalkozók a hőskorban. A budapesti gőzmalomipar vállalkozói a 19. század második felében. Eötvös Kiadó, Budapest, 2012.

Gőzmalmok a Duna partján. A budapesti malomipar a 19–20. században. (Iparkodó Budapest.) Holnap Kiadó, Budapest, 2010.

Koloh Gábor

Koloh Gábor tudományos munkatárs, a BTK Történettudományi Intézet kutatója, az ELTE Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék megbízott oktatója, az ELTE BTK Vállalkozástörténeti Kutatóközpont tagja (2022−). Tanulmányait az ELTE-n végezte történelem, történelemtanári és esztétika szakon. Tanult Kolozsváron, Umeaban és Lundban. Kutatott Bécsben és Tübingenben, vendégoktatóként adott elő a lembergi Ivan Franko Egyetemen. Több magyarországi, illetve nemzetközi kutatási és tananyagfejlesztési projektben is részt vesz. Doktori disszertációjának címe: „A születésszabályozás mint társadalomtörténeti probléma. Születésszabályozás a Dél-Dunántúlon (1790–1941).” 2018 óta oktat a Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszéken. Benda Gyula-díjas (2019) és Bolyai János kutatási ösztöndíjas (2022) történész.

Kutatási területe: 18−20. századi családtörténet, történeti munkaerő-gazdaságtan, a közép-kelet-európai demográfiai átmenet, a gazdasági elit vidékképe

E-mail: koloh.gabor [@] btk.elte.hu

Publikációk az MTMT-ben

Fontosabb publikációk

„A pusztulás útján haladnak” Baranyai lelkészek egykejelentései (1934). Szerk.: Koloh Gábor. Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, 2022.

„Szántani lehet, de vetni nem muszáj”: Az ormánsági egykézés történetei (1790–1941). Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, 2021.

The number of Trianon refugees. Regional Statistics 11 (2021: 4.) 170−181.

Rural Society at the Time of the Cholera Outbreak: Household and Social Structure, Taxation and the Cholera Outbreak in Endrőd (1834–1836). Hungarian Historical Review 8 (2019: 1.) 5-27.

Glockenklang von Hidas: Gesellschaftlicher/historischer/demographischer Ausschnitt. In: Kövér, György; Keller, Márkus; Sasfi, Csaba (szerk.) Krisen/Geschichten in mitteleuropäischem Kontext: Sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Studien zum 19./20. Jahrhundert. Wien: Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien, Balassi Institut Collegium Hungaricum, Wien, Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, 2015. 281−308.

Magyarország demográfiája és az első világháború. In: Bódy Zsombor (szerk.): Háborúból békébe: a magyar társadalom 1918 után. Konfliktusok, kihívások, változások a háború és az összeomlás nyomán. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, 2018. 9−46.

Kovács Kristóf Lajos

Kovács Kristóf Lajos doktorandusz, az ELTE BTK Vállalkozástörténeti Kutatóközpont tagja (2022−). jelenleg doktori tanulmányokat folytat az ELTE BTK Társadalom- és Gazdaságtörténeti programján, témavezetője Halmos Károly. Korábbi tanulmányait is az ELTE BTK történelem szakán végezte. 2020 óta a Microhistory Network koordinátora, 2022 tavasza óta a Vállalkozástörténeti Kutatóközpont kutatási asszisztense. Kutatása az 1869-es "Kis Válság" évének pesti csődjeire koncentrál, különös tekintettel a csődbukott nők történeteire.

Kutatási területe: vállalkozások mikrotörténete, nőtörténet, jogtörténet, várostörténet

E-mail: kk1011 [@] caesar.elte.hu

Publikációk az MTMT-ben

Fontosabb publikációk

Egy tizenkilencedik századi öltönyvarrónő vallomása: Szandrovits Rozália és a nők váltóképessége 1869-ben. In: Bolgár Dániel – Koloh Gábor – Kulcsár Beáta (szerk.): Hitel és hit: Tanulmányok Halmos Károly tiszteletére. L'Harmattan, Budapest, 2022. 71–88.

 

Simonkay Márton

Simonkay Márton, doktorandusz, az ELTE BTK Vállalkozástörténeti Kutatóközpont tagja (2022−). Történelem–földrajz szakos tanári diplomáját 2016-ban, az ELTÉ-n szerezte, majd a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium óraadója (2016–2018) volt. 2016 és 2020 között az ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola, Társadalom- és gazdaságörténet Doktori Programjának hallgatója volt, disszertációját 2024-ben védte meg. Az Eötvös Collegium volt Történész Műhelyéből alakult, fiatal történészekből álló Mika Sándor Egyesület tagja; a Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület tagja. Az MTA–SZTE–ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport tagja (2019–2024).

Kutatási területe: környezet és társadalom viszonya a 19–20. században; gazdasági hálózatok, kapcsolatok a 19−20. században.

E-mail: simsaab [@] student.elte.hu

Publikációk az MTMT-ben

Fontosabb publikációk

Csorbuló önrendelkezés vagy állami siker? Érdekek és vélemények a Rába-szabályozás kapcsán (1886–1893). In: Horváth Gergely Krisztián (szerk.): Víz és társadalom a középkortól a XX. század végéig. Balassi Kiadó, Budapest, 2014. 343–376.

Források a Rábaszabályozó Társulat ügyviteli rendjéhez. In: Horváth Gergely Krisztián (szerk.): Víz és társadalom a középkortól a XX. század végéig. Balassi Kiadó, Budapest, 2014. 614–632.

Levéltár-pedagógia ma és holnap. Levéltári Szemle 67 (2017: 4.) 50–65.

•Versengés a kooperációban. Bíró Pál és Hegedüs Lóránt harca a Gyáriparosok Országos Szövetsége elnökségéért (1926). Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv (2023), 279–299.