Publikációk

2023. decemberben megjelent a Hogyan lett Budapest a nemzet fővárosa? Tanulmányok Budapest 150. és a Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Program 30. születésnapjára című kötet, Kövér György szerkesztésében, Koloh Gábor közreműködésével. Benne található Pogány Ágnes és Halmos Károly egy-egy tanulmánya. A kötet tartalomjegyzéke innen tölthető le.
2023. szeptemberben megjelent Pogány Ágnes tanulmánykötete: A Nagy Háborútól a nagy válságig címmel, a L'Harmattan Kiadónál. A kötet a szerzőnek az elmúlt másfél évtizedben papírra vetett pénz- és banktörténeti témájú írásait tartalmazza. A tanulmányok fókuszában az 1914 és 1938 közötti évek, az első világháború hosszú távú hatásai és a két világháború között időszak mély pénzügyi, gazdasági krízisei állnak.
2023. májusban megjelent a Történelmi Szemle 2023. évi első száma. A Somogyi Éva tiszteletére íródott tanulmánysor két vendégszerkesztője közül az egyik Klement Judit, aki a Budapest és a malmok, 1841–2008 címmel jelentette meg írását. A lap tartalomjegyzéke itt érhető el.
2023. márciusban megjelent a Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv 2022. évi, a sorban hatodik kötete. A sorozat főszerkesztői közt van Pogány Ágnes és Kövér György is. Az Évkönyv egyik témáját adó Intézményi változás című fejezet bevezetőjét Kövér György írta Somorjai Szabolccsal, de ugyanitt található Pogány Ágnes: Kartellharcok, kartellviták című tanulmánya; Halmos Károly pedig Tamás Mátéval a hadsereg ellátásával kapcsolatos anomáliákról írt. A kötet tartalomjegyzéke itt érhető el.

2022-ben megjelent a The European Experience (A Multi-Perspective History of Modern Europe, 15002000) című, több mint száz történész összefogásával létrehozott tankönyvi rendeltetésű munka. A kötet szabad hozzáférésű, itt érhető el. A mű a korábbi, anglocentrikus tankönyvek korrekcióját kívánja adni számos témában, például az identitások, a kulturális kapcsolatok, a hatalom és állampolgárság, valamint a gazdasági fejlődés kérdésében. Kutatóközpontunk tagjai elsősorban demográfiai, valamint gazdaság- és vállalkozástörténeti fejezetekben működtek közre. A mű egyik szerkesztője Klement Judit, aki a társszerzők között is szerepel (Introduction, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2 fejezetek) Halmos Károllyal (1.1.2, 1.1.3, 1.2.2, 2.1.2, 5.1.3, 6.3.2, 6.3.3, 6.4.2) és Koloh Gáborral (2.1.2, 2.1.3, 6.4.2) együtt.

2022 tavaszán megjelent Laczó Ferenc és Varga Bálint szerkesztésében a Magyarország globális története 1869−2022 című kötet, a Corvina Kiadó gondozásában. A széles szakmai összefogással megírt, új szemléletű, Magyarország globális beágyazottságának történetét bemutató kötetben számos gazdaság- és vállalkozástörténeti témájú szócikk van. A kutatócsoportból többen is írtak bele: 1873 − Kolerajárvány és tőzsdekrach (Kövér György); 1896 − Az Egyesült Izzó (Tungsram) alapítása (Hidvégi Mária); 1925 − Megnyílik a Budapesti Nemzetközi Vásár (Pogány Ágnes); 1929 − A nagy gazdasági világválság (Pogány Ágnes). A kötet tartalomjegyzéke itt érhető el.
2022 őszén megjelent a Hitel és hit. Tanulmányok Halmos Károly tiszteletére című tanulmánykötet. A L'Harmattan Kiadó gondozásában megjelent munka kollégánk, Halmos Károly ünneplésére készült Koloh Gábor társszerkesztésében, benne pedig számos kollégánk írása olvasható: Kövér György Pach Zsigmond Pálról, Madarász Aladár egy "divatjamúlt tantörténetről", Kovács Kristóf egy 19. századi, Pogány Ágnes pedig egy 20. századi, két világháború között történt csődeset kapcsán írt. A kötet tartalomjegyzéke itt érhető el.
2022 végén megjelent kollégánk, Halmos Károly és Tamás Máté közös tanulmánya Forgalmazás, kereskedelem, bizalmatlanság. A hadseregellátásról című tanulmánya a Korall társadalomtörténeti folyóirat 89. számában. A lap témája: Kereskedelem és kereskedők, a tartalomjegyzék ide kattintva érhető el.